Savjeti

Praktični savjeti

Sve što ste htjeli znati o osnovnom održavanju vozila (a niste se usudili pitati)

Ako bi u Vulco servisima sve napravili umjesto Vas kako bi Vaš automobil bio u besprijekornom stanju velika je stvar, a Vi ćete uštedjeti vrijeme i novac. U nastavku je nekoliko korisnih savjeta o tome šta možete napraviti i sami. Ako nakon čitanja niste sigurni u to šta zapravo treba napraviti, spremni smo pregledati Vaše vozilo ili Vam samo pomoći nekim dodatnim savjetom.

Pregled guma (približno 5 min)

Preporučujemo da jednom sedmično ili prije svakog dužeg puta provjerite u kakvom su stanju vaše gume. Performanse guma, naročito efikasnost kočenja na mokrom putu, znatno se smanjuju ako je dubina profila manja od 2 mm. Istrošene gume smanjuju efikasnost kočenja i ubrzavanja kao i vodljivost, a to su bitni elementi sigurnosti. Pored gazećeg sloja provjerite također unutrašnje i vanjske bočne strane vaših guma da možda nemaju izbočine, zareze ili pukotine.

Vožnja sa premalo ili previše napumpanim gumama smanjuje vodljivost vašeg automobila koji može postati nestabilan. Ako želite da budete sigurni, redovno kontrolirajte pritisak u gumama. Koji pritisak je adekvatan za vaše gume možete naći u priručniku za vaš automobil. Adekvatan pritisak doprinosi da vijek trajanja gume bude duži, vaša sigurnost veća i potrošnja goriva optimalna. I ne zaboravite – gume mogu biti premalo napumpane, a da se to na prvi pogled ne primjećuje. Ako ih šutnete, to vam takođe neće reći ništa više o pritisku u gumama.

Redovno provjeravajte da li je došlo do nepravilnog habanja guma.

Ako se vaša guma ne haba ravnomjerno po cijeloj površini, to bi moglo biti zbog previsokog ili preniskog pritiska u gumi. Ako se haba samo po jednom rubu, to može biti posljedica loše podešenosti točkova. U tom slučaju je potrebno da se obratite stručnjaku koji će to provjeriti na jednoj od specijalnih mašina. Nemojte brinuti - ako posjetite servis Vulco to vam neće uzeti mnogo vremena i neće koštati ni približno toliko koliko vi mislite.

Ne pokušavajte da uštedite na rezervnoj gumi.

Čak i ako nikad ne koristite svoju rezervnu gumu, vrlo važno je da ona sve vrijeme bude u dobrom stanju. Bolje je da problem otkrijete u garaži nego da noću ili po kiši ostanete negdje pored puta. Osim toga, ako montirate neispravnu rezervnu gumu napravili ste saobraćajni prekršaj.

Kako zamijeniti gumu (približno 30 min)?

Ako s nekom od guma nešto nije uredu, najprije morate misliti na sigurnost. Ako vozilo stoji, ne pokušavajte ga voziti jer tako ugrožavate svoju sigurnost i sigurnost ostalih učesnika u saobraćaju.

Ako dođe do problema u vožnji, npr. do neočekivanog i nenadanoga krivudanja odmah pokušajte smanjiti brzinu (najbolje do kraja stati ili smanjiti brzinu na 10 km/h) i skloniti se s kolovoza. NE mjenjajte gumu na zaustavnoj traci jer ćete tako ugroziti vlastitu sigurnost. Pronađite najbliži telefon i pozovite pomoć.

Počnimo s radom

Ako ste upalili svjetla upozorenja, motor je ugašen i mjenjač u praznom hodu, ručna kočnica aktivirana - spremni ste za posao. Počnimo od početka. Gume ne možete promijeniti, morate zamijeniti kompletan točak. Ali ne brinite, nije tako teško kako se možda u prvi čas čini.

 1. Važno je da svi putnici izađu iz vozila kako biste smanjili težinu, a onda pripremite rezervni točak. Potrebni alati moraju biti sastavni dio opreme vozila. Pogledajte u priručnik šta sve imate i kako se koristi.
 2. Ako imate čelične naplatke, najprije odstranite poklopac na točku koji mijenjate. Nakon toga otpustite matice točka za pola kruga (ključem koji je sastavni dio opreme vozila). Ako ne ide rukom, pomognite težinom svoga tijela.
 3. Namjestite dizalicu ispod vozila kod mjesta za dizanje najbliže točku koji se mijenja (gdje se nalazi tačka za dizanje opisano je u priručniku vozila). NE postavljajte dizalicu na način da postoji mogućnost za njeno rušenje. Sada ste spremni podići vozilo.
 4. Kad se vozilo počne odizati od tla namjestite rezervni točak ispod vozila kao osigurač u slučaju da dizalica popusti. To se može dogoditi i na ravnom i zato se NIKADA ne smijete podvlačiti pod vozilo. Kada se točak odvojio od podloge, odvrnite matice dijagonalnim redosljedom, te ih skinite i spremite na sigurno mjesto da ih ne izgubite.
 5. Odstranite točak i položite ga pod vozilo. Potom uzmite rezervni točak i namjestite ga na mjesto onoga kojega ste upravo skinuli. Namjestite matice obrnutim redosljedom od prvobitnog skidanja. Zategnite matice samo toliko koliko možete rukom.
 6. Spustite dizalicu tako da točak dotakne tlo. Potom ključem čvrsto pritegnite matice. Izvadite točak ispod vozila i do kraja spustite vozilo. Na kraju izvadite dizalicu i do kraja pritegnite matice.
 

Čestitamo! Uspjeli ste. Spremite alat i probušenu gumu na svoje mjesto i namjestite poklopac točka.

NE ZABORAVITE - većina vozila ima zamjensku gumu koja dozvoljava vožnju do brzine od 50 km/h, zato što prije posjetite jedan od Vulco servisa gdje ćete dobiti adekvatnu pomoć.

Šta uraditi ako je akumulator prazan?

Kada je sve dobro i u redu, akumulator se puni dok se vi vozite. Ako iz bilo kog razloga nešto krene naopako ili ako ostavite uključen neki električni uređaj u parkiranom automobilu, akumulator će se prazniti ali se neće dopunjavati.

Ako vaš motor kad ga startujete pokuša da se pokrene, ima nade da ćete ga ponovno oživjeti.

Proverite da li je neki unutrašnji ili vanjski električni uređaj uključen. Ako jeste, isključite ga.

Nekih 20 minuta ne pokušavajte da ponovo startujete motor (toliko, naime, treba vremena da akumulator dobije dovoljno snage za pokretanje startera).

Držite palčeve i pokušajte ponovno da okrenete ključ u nadi da će motor ovog puta da se pokrene.

Ako vam se ovo redovno događa ili ako utvrdite da se akumulator ispraznio, a da niste ostavili uključen ni jedan električni uređaj, vjerovatno se radi o ozbiljnijem problemu. U tom slučaju je neophodno da dođete u naš servis da vam detaljno pregledamo akumulator.

Zamjena akumulatora (približno 10 minuta)

Jeste li preko noći ostavili upaljena svjetla? Ne brinite. Prazan akumulator lako ponovno stavite u funkciju. Naravno, ako imate punjač akumulatora.

 1. Po mogućnosti odstranite kablove akumulatora
 2. U uputstvima punjača provjerite da je prikladan za punjenje Vašeg akumulatora i da ste ga pravilno namjestili.
 3. Crveni pol punjača namestite na (+) priključak akumulatora, a crni na (-).
 4. Punjač spojite u električnu mrežu i upalite. Mora se upaliti zelena lampica. Ako se zelena lampica ne upali, isključite punjač iz mreže i provjerite da li su kablovi ispravno spojeni.
 5. Po završenom punjenju će se upaliti još jedna lampica (ili ova postojeća promjeni boju). Isključite punjač iz mreže i skinite kablove tako da prvo skinete crni. Ponovno namjestite akumulator u vozilo u priključite ga.

I ponovno se možete voziti. Ako ćete se voziti 20 minuta s time da su svi električni potrošači isključeni, Vaš će se akumulator napuniti.

Startovanje motora pomoću kablova (približno 10 minuta)?

Ako nemate punjač akumulatora, lako možete pokrenuti Vaš motor pomoću upotrebe spojenih kablova.
Prepoznatljiv akronim će Vam pomoći da zapamtite - GaBLE - Good and Bad, Live (+) then Earth (-).

 1. Dobar akumulator ("good") spojite kablovima na prazan ("bad"), pri čemu upotrebite klemu (+) polariteta. Kabal uzemljenja spojite na blok motora ili dio šasije (NE spajajte ga na (-) priključak praznoga akumulatora.
 2. Kad ste završili s povezivanjem kablova, najprije startajte "dobro" vozilo i pustite da motor radi, a tek potom pokušajte startovati svoje vozilo.
 3. Kad Vaš motor startuje i počne glatko da radi, odstranite kablove obrnutim redosljedom od spajanja.
 4. Motor nemojte gasiti. Nakon 20 minuta vožnje s isključenim radio uređajem i drugim električnim potrošačima, akumulator će se napuniti i postupak nećete morati ponoviti kada ugasite motor.